Fotovoltaický systém a napěťové rázy v síti – co způsobuje náhlé vypnutí invertoru a jak tomu předejít?

Správně fungující fotovoltaický systém je velmi dobrý způsob, jak snížit účty za elektřinu, zvýšit energetickou nezávislost a přispět k ochraně životního prostředí. Aby tomu tak bylo, musí být zajištěno spolehlivé fungování celého systému. Vlastníci PV modulů se však někdy potýkají s náhlým vypnutím invertorů (střídačů). Nejčastěji se to děje kvůli napěťovým rázům v síti – invertor „odpojí“ fotovoltaický systém, aby zabránil jeho poruše a nebezpečným situacím. Přečtěte si, odkud se berou zmíněné rázy a zjistěte, jak omezit jejich nebezpečí.

Co způsobuje napěťové rázy v síti a náhlé vypnutí invertoru?

Víte, že v Polsku činí povolené kolísání fázového napětí v síti kolem 10 %? Proto dochází k vypnutí fotovoltaického systému ve chvíli, kdy napětí dosáhne méně než 207 V nebo více než 253 V. Tímto způsobem střídače chrání elektrické přístroje před poškozením a snižují riziko nebezpečných situací, například v případě provádění servisních prací. Příčiny napěťových rázů bývají různé, mimo jiné:

  • poruchy a opravy rozvodných sítí,
  • příliš vysoká nadvýroba ze zdrojů obnovitelné energie, například fotovoltaických systémů nebo větrníků,
  • nebezpečné povětrnostní jevy,
  • připojení nebo odpojení továren, elektráren a jiných velkých odběratelů elektřiny.

Náhlé vypnutí fotovoltaického systému při změně napětí větší než 10 % znamená, že invertory fungují správně. Střídače je možné opět zapnout ve chvíli, kdy se hodnoty vrátí do normálu. Stojí
za zmínku, že k odpojení tohoto typu dochází obzvlášť často na jaře a v létě. Pokud mají domácnosti nebo továrny využívající PV systémy značnou nadvýrobu energie, tato nadvýroba odchází do (často nemodernizované) sítě, kde způsobuje její přetížení a nárůst napětí.

Co můžete udělat pro omezení vypínání střídačů a snížení ztrát plynoucích z nepracujícího
PV systému?

Přetížení sítě a náhlé vypínání invertorů způsobuje, že fotovoltaický systém přestane fungovat
a nevyrábí elektrickou energii, což znamená menší přínos investice. V první řadě je třeba poruchu tohoto typu nahlásit energetické společnosti. Faktory, které ovlivňují změny napětí, ne vždy závisí na Vás, ale existují způsoby, jak snížit jejích riziko nebo minimalizovat ztráty. Zde je několik z nich:

  • zvyšte využití elektřiny ve chvíli, kdy se jí vyrábí nejvíce, například uzpůsobením chodu zařízení ve Vaší domácnosti či firmě (zejména pokud mají možnost plánovaného zapnutí),
  • investujte do úložišť energie, tedy do zařízení, která Vám umožní skladovat nadvýrobu elektřiny a využít ji později (nadvýroba se tak nedostane do sítě a střídače se nevypnou kvůli nárůstu napětí).

Napěťové rázy v síti mají více příčin, na které ne vždy máme přímý vliv. Vypnuté střídače pak znamenají prostoj ve výrobě elektřiny z fotovoltaického systému. Proto se vyplatí snížit množství nadvýroby dodané do sítě díky inteligentnímu hospodaření s energií a využít ji u sebe doma
či ve firmě, například zvýšením vlastní spotřeby nebo investováním do úložišť.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *